deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ayrıcalık tanımak deyimi:

Ayrıcalık tanımak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Birine özel hak vermek.
"Ailesi zengin diye ayrıcalık tanımayın."

2. Birini kayırmak.
"Bu konuda şirketinize ayrıcalık tanımamı beklemeyin."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.