deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Azrail ile burun buruna gelmek deyimi:

Azrail ile burun buruna gelmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Ölüme neden olabilecek bir tehlikeyle karşı karşıya gelmek.
"Depremde evimiz sallanırken Azrail ile burun buruna geldik."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.