deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Bağ aralamak deyimi:

Bağ aralamak deyiminin anlamı ve açıklaması

İyi gelişmelerini sağlamak için üzüm kütüklerini belli ölçüde seyrekleştirmek.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.