deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Baş almamak deyimi:

Baş almamak deyiminin anlamı ve açıklaması

İçinde bulunduğu zor durumdan kendisini kurtaramamak.
"Babam, işinden baş alamadığı için eve çok geç geliyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.