deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Başın için deyimi:

Başın için deyiminin anlamı ve açıklaması

Canının sadakası olarak anlamında kullanılır.
"Çocuğunuzun başı için beni affedin."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.