deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Başsız bırakmak deyimi:

Başsız bırakmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Yöneticisiz bırakmak.

2. Büyüğünü yitirmesine sebep olmak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.