deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Baştan kara etmek deyimi:

Baştan kara etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Batma tehlikesi karşısında, gemi başını karaya vurup oturmak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.