deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Belli etmek deyimi:

Belli etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Açıklamak, iyice görünür ve anlaşılır bir duruma getirmek.
"Olayın sorumlusunun kendi olduğunu belli etti."
"Patronun sen olduğunu belli etmen gerek."

2. Sezdirmek, hissettirmek.
"Onu sevdiğini belli etmelisin."
"Sağlığıyla ilgili sorunları varmış, bize hiç belli etmedi."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.