deyimlerimiz.com

Benlik eylemek deyimi:

Benlik eylemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Kendini üstün görmek, kibirli olmak, dik başlılık yapmak.
"Bu işi yapamamasına rağmen hala benlik eylemeye devam ediyordu."
"Benlik eylemeye devam ederse hiç arkadaşı kalmayacak."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.