deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Beş aşağı beş yukarı uyuşmak deyimi:

Beş aşağı beş yukarı uyuşmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Pazarlıkta iki tarafın da fedakarlığı ile uyuşmak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.