deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Beşer kudretinin üstünde deyimi:

Beşer kudretinin üstünde deyiminin anlamı ve açıklaması

İnsanların yapamayacağı şeyler.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.