deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Bin gemle bağlamak deyimi:

Bin gemle bağlamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Özgürlüğünü iyice elinden almak, çok kötü bir duruma sokmak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.