deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Bir arpa boyu ilerlemek deyimi:

Bir arpa boyu ilerlemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok az yol almak, istenilen neticeyi alamamak, başarı sağlayamamak.
"Bir sürü para harcadık, ama bir arpa boyu ilerleyemedik."
"Bir arpa boyu ilerlemek için mi bu kadar çabaladık."
"Biz bu kafayla bir arpa boyu ilerleyemeyiz."
"Üç gündür uğraşıyoruz, bir arpa boyu ilerleyemedik."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.