deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Bir at bir deve sayılmamak deyimi:

Bir at bir deve sayılmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Abartılacak kadar önemli değil.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.