deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Bir düşünce almak deyimi:

Bir düşünce almak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir konuda kaygılanarak çözüm yolu bulmaya çalışmak.
"Misafirler geliyormuş, hazırlıksız olunca bir düşünce aldı beni."
"Sınavlar yaklaştıkça, bir düşünce alıyor beni."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.