deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Bir işi başından kesmek deyimi:

Bir işi başından kesmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Yapılması istenmeyen bir işi baştan engellemek.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.