deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Bir o kadar deyimi:

Bir o kadar deyiminin anlamı ve açıklaması

Ne kadar varsa o kadar daha, bir katı, bir misli.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.