deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Bir olayın arası soğumak deyimi:

Bir olayın arası soğumak deyiminin anlamı ve açıklaması

Aradan zaman geçerek önemini yitirmek.
"Tartışmamızın arası soğuduğu için, onunla karşılaşabilirdim."
"Kazanın arası soğuyunca bir iki kez görüştük."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.