deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Bir osurukluk canı olmak deyimi:

Bir osurukluk canı olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Güçsüz ve iradesiz olmak.

2. Bir kimseyi aşağılamak ve küçümsemek için kullanılır.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.