deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Bir şey akıldan çıkmak deyimi:

Bir şey akıldan çıkmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Unutulmak.
"O kaza akıldan çıkacak bir olay değildi."
"Senin geleceğin aklımdan çıkmış."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.