deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Bir şey, birinin zihnini bulandırmak deyimi:

Bir şey, birinin zihnini bulandırmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Kuşkulandırmak, şüpheye düşürmek.
"Söz edip senin zihnini bulandırmak istemem ama ona pek güvenme."

2. Düşünemez hâle getirmek.
"Saçma sapan konuşarak, çocukların zihnini bulandırma."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.