deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Bir şeyi aklında tutmak deyimi:

Bir şeyi aklında tutmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Unutmamak.
"Bu sayıları aklınızda tutunuz."
"Siparişleri aklında tuttun mu?"

2. Bellemek.
"Okuyacağın sınıfı aklında tutmaya çalış."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.