deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Bir şeyi zulaya atmak deyimi:

Bir şeyi zulaya atmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeyi gizli bir yere koymak, saklamak.
"Paraların bir kısmını zulaya atalım."
"Şu zulaya attığın çikolataları getir de yiyelim."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.