deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Biri, diğerine rahmet okutmak deyimi:

Biri, diğerine rahmet okutmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Biri, kötü bir kimseden daha kötü çıkmak.
"Yeni okul müdürü, eski müdürümüze rahmet okutuyor."
"Babası, annesine rahmet okutur."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.