deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Birinin gırtlağına sarılmak deyimi:

Birinin gırtlağına sarılmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Peşini bırakmamak, musallat olmak.
"Kimsenin gırtlağına sarılıp, bir şey dediğimiz yok."
"Yaşlı adamın gırtlağına sarılıp, küfürler savurmuş."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.