deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Birinin pöstekisini sermek deyimi:

Birinin pöstekisini sermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Döverek kımıldamayacak duruma getirmek, pestilini çıkarmak.
"Çok kabadayılık taslıyordu, akşam pöstekisini sermişler."
"Dikkatli olsun da arkadaşın pöstekisini sermesinler."

Pösteki: Koyun veya keçi postu.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.