deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Boğazı köreltmek deyimi:

Boğazı köreltmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Açlığını yatıştırmak için bir şeyler atıştırmak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.