deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Boğazın içinde yangın var deyimi:

Boğazın içinde yangın var deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir kişinin çok aç kalmış gibi yemeğe saldırması.
"Boğazın içinde yangın var gördüğüm kadarıyla."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.