deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Boğazını saban demiriyle mi deldiler? deyimi:

Boğazını saban demiriyle mi deldiler? deyiminin anlamı ve açıklaması

Neden bu kadar çok sesli konuşuyorsun?
"Sağır değiliz dostum, boğazını saban demiriyle mi deldiler? "

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.