deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Bok kâhyası deyimi:

Bok kâhyası deyiminin anlamı ve açıklaması

Birisinin yaptıklarına eleştirel olarak karışan kişi.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.