deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Bokun soyu deyimi:

Bokun soyu deyiminin anlamı ve açıklaması

Kızılan veya tiksinilen bir şeye karşı sövgü olarak söylenen bir söz.
"Seni gidi bokun soyu, defol git buradan."
"O bokun soyundan kimseye fayda gelmez."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.