deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Boynuz kulağı geçmek deyimi:

Boynuz kulağı geçmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir işte, bir konuda daha sonra yetişen, beceri ve yetenek yönünden eskileri geçmek.
"Genç adam bu işte çok başarılı, boynuz kulağı geçti sanırım."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.