deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Burnu bir karış havada olmak deyimi:

Burnu bir karış havada olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kendini fazla beğenmek, kibirli olmak, etrafındakileri küçümseyip onlara tepeden bakmak.
"Burnu bir karış havada olanlardan hiç hoşlanmam."
"Burnu bir karış havada olan zavallı birisin."
"Senin gibi burnu bir karış havada olan biriyle anlaşamayız."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.