deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Bütün kozlarını çekmek deyimi:

Bütün kozlarını çekmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Peş peşe bütün argümanları çıkartıp birini yenmek, birinin içinde bulunduğu faaliyetleri engellemek.
"Bu işi engellemek için bütün kozlarını çekmen lazım."
"Bütün kozlarını çekmekten başka çaresi kalmadı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.