deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Büyüsüne tutulmak deyimi:

Büyüsüne tutulmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeyin, bir kimsenin çekiciliğinden kurtulamamak.
"Fani dünyanın büyüsüne tutulmuş gidiyoruz."
"Şarkıların büyüsüne tutulmuş, hep birlikte eğleniyorlar."
"Güzel gözlerinin büyüsüne tutuldum."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.