deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Çakı suyu kesiyor deyimi:

Çakı suyu kesiyor deyiminin anlamı ve açıklaması

"Çok körleşmiş." anlamında kullanılan bir söz.
"Çakı suyu kesiyor, bilemek lazım."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.