deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Cancağızı isterse deyimi:

Cancağızı isterse deyiminin anlamı ve açıklaması

Kendisi bilir, anlamına gelir.
"Yemek yemeyecekmiş. Cancağızı isterse."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.