deyimlerimiz.com

Çatık kaş deyimi:

Çatık kaş deyiminin anlamı ve açıklaması

Kaşları çatık olan (kimse).

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.