deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Çehresi sirke satmak deyimi:

Çehresi sirke satmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Asık yüzlü, somurtkan olmak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.