deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Cevaplı telgraf deyimi:

Cevaplı telgraf deyiminin anlamı ve açıklaması

Yanıtının ücreti önceden ödenmiş olan telgraf.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.