deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Çiğ kaçmak deyimi:

Çiğ kaçmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Yersiz, yakışıksız, uygunsuz olmak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.