deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Çıkarını tepmek deyimi:

Çıkarını tepmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Kendisine yarar sağlayacak bir şeyi veya bir durumu istememek.

2. Kendisine yarar sağlayacak bir şeyden veya durumdan yararlanmamak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.