deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Çöp kebabı deyimi:

Çöp kebabı deyiminin anlamı ve açıklaması

Ufak ağaç şişlere geçirilerek çömlekte pişirilen et kebabı.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.