deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Dağ ardında olsun da, yer altında olmasın deyimi:

Dağ ardında olsun da, yer altında olmasın deyiminin anlamı ve açıklaması

Hasret ölümden yeğdir.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.