deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Dahiliye subayı deyimi:

Dahiliye subayı deyiminin anlamı ve açıklaması

Askeri okullarda iç yönetime karışan subay.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.