deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Daktilo etmek deyimi:

Daktilo etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Yazı makinesiyle yazmak.
"İki sayfa yazımı daktilo eder misin?"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.