deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Dala çıka deyimi:

Dala çıka deyiminin anlamı ve açıklaması

Büyük güçlüklerle.
"Dala çıka şirketi bugünlere getirdik."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.