deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Dar gelirli deyimi:

Dar gelirli deyiminin anlamı ve açıklaması

Geçim sıkıntısı çeken, kazancı normal olarak geçimini sağlamaya yetmeyen.
"Dar gelirli ailelerde çocuklarının çoğu okulu yarıda bırakmak zorunda kalıyorlar."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.