deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Darda bulunmak deyimi:

Darda bulunmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Zor duruma düşmek.
"Bugünlerde biraz darda bulunduğum için yardıma gelemeyeceğim."

2. Maddi sıkıntı çekmek.
"Evin durumundan darda bulunduklarını anlayabilirsin."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.