deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Davul ... boynunda, tokmak ... elinde deyimi:

Davul ... boynunda, tokmak ... elinde deyiminin anlamı ve açıklaması

Sorumluluğu taşıyan biri olduğu halde, sözü geçen öbürü.
"Davul senin boynunda, ama tokmak babanın elinde."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.